Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over content, marketing en creatie


Jan 25, 2017

In deze aflevering van The Brief spreken wij met Xavier van Leeuwe, Director Marketing and Data bij het NRC. Het gaat over relaties met de klant, relaties met je lezers en data hierover. Shownotes te vinden op: http://podcast.wayneparkerkent.com/xavier/