Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Mar 7, 2019

Deze week is Alexander Klöpping, CEO van Blendle, te gast. Klöpping is inmiddels een bekende naam voor het Nederlandse publiek dankzij zijn waardevolle bijdrages aan het digitale medialandschap.

De shownotes zijn te vinden op:

https://wayneparkerkent.com/alexander-klopping-blendle-kwaliteitsjournalistiek-ethiek-en-leiderschap/