Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Jul 17, 2019

In deze aflevering van The Brief interviewen Mark Schoones en Matthijs Tielman storyteller en co-founder van The Avocado Show; Ron Simpson. We spreken Ron over het bouwen van een merk rondom een mono-restaurant concept.