Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Dec 22, 2020

Shownotes:  

 

 Over Mark 

LinkedIn Mark Schoones 

 

 Beste content Daan:   

Het Grote Speelgoedboek van Bol