Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Oct 13, 2022

Feest bij The Brief! De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is een hele speciale. Aflevering 100 met alle oud-hosts aan tafel. Frank Goren, Mark Schoones en Matthijs Tielman blikken samen met Gerben en Charlotte terug op 99 afleveringen The Brief. Maar ook geven ze hun kritische mening over hete topics. Over het hebben van een purpose en purpose-marketing bijvoorbeeld. En wie was ook alweer de oudste? 

Alle shownotes vind je op: www.thebrief.nl