Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Nov 24, 2022

De gast van deze week is Jonas Kooyman, brein achter het fenomeen ‘de Havermelkelite’. Zijn nieuwsbrief en Instagram gaan viraal door de accuraatheid. Een spiegel voor het vaak paradoxale gedrag van een nieuwe generatie yuppen. Over Vanmoof’s, natuurwijn en natuurlijk havermelk. Maar ook over de rol van merken en het gebrek aan diversiteit. 

*Note: deze aflevering is opgenomen vóór de Balenciaga-campagne met bijbehorende ophef.

Alle shownotes vind je op: www.thebrief.nl