Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content

Jun 28, 2018

In deze aflevering interviewen we Ruud de Langen, CEO van Mindshare. Een gesprek over veranderingen in het medialandschap en zijn overstap naar Talpa Network.