Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content

Sep 6, 2018

In deze aflevering interviewen we de Senior Vice President van Salesforce, Stan Sugarman. Een gesprek over innovatie, disruptors, en leiderschap.

De shownotes vind je op:
https://wayneparkerkent.com/the-brief-43-stan-sugarman-salesforce