Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over content, marketing en creatie

Jan 2, 2019

In deze aflevering interviewen we Tim Geenen van Faktor. Een gesprek over privacy, blockchain en GDPR.

Shownotes zijn te vinden op:

 

https://wayneparkerkent.com/interview-tim-geenen/