Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Aug 9, 2018

In deze aflevering interviewen we Marc Vangeel, CEO van Telegraaf Media Groep. Een gesprek over de huidige stand van zaken en hoe de toekomst van media er uit zal gaan zien.

Shownotes zijn te vinden op:

https://wayneparkerkent.com/marc-vangeel-tmg-over-de-uitgeverswereld-journalistiek-en-de-toekomst-van-telegraaf-media-groep/