Preview Mode Links will not work in preview mode

The Brief - Een podcast over merken, marketing en content


Jul 4, 2019

In deze aflevering van The Brief interviewen Mark Schoones en Matthijs Tielman hoofdredacteur van De Telegraaf; Paul Jansen. We spreken hem over zijn krant, het hoofdredacteurschap en het journalistieke klimaat in Nederland.